Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt

Det här är samlingsplatsen för allt rörande effektstyrd upphandling med Agila kontrakt inom LOU och privat sektor. Här hittar du goda exempel på upphandlingar inom Norden, samt länkar till de Agila kontrakt som finns i bruk i dag.

Agila kontrakt

Här hittar du länkar till de Agila kontrakt som finns i bruk i dag. Dessa kontrakt finns även i engelska versioner och är godkända för den Svenska marknaden, både för LOU och den privata sektorn.

Det Danska kontraktet, K03 för Agila standardprojekt

Word fil: http://kammeradvokaten.dk/media/1936/ko3-kontrakt-engelsk.docx

Det Svenska Agila kontraktet – IT och Telekomföretagen

(klicka “beställ avtal på papper” , sök sedan på “agila” så hittar du tre dokument)

https://www.itotelekomforetagen.se/standardavtal

 

3 comments for “Agila kontrakt

 1. juli 1, 2016 at 9:05 f m

  Kan ett Agilt kontrakt vara 50 sidor?
  I någon form kan jag tycka att det strider på grundtanken att samverka istället för att kontraktsförhandla. Det danska K03 kontrakten kommer från traditionen med danska statskontrakt, där köparen flyttar över allt ansvar på leverantören. Att med standardavtalet K01 och K02 som grund då göra ett agilt avtal, så blir standardavtalet så omfattande. I jämförelse med IT och Telekomföretagens Allmänna bestämmelser för Agila projekt, som jag själv medverkade i att ta fram, blir skillnaden rätt stor. Dessa är på 4 sidor där givetvis specifikationer, underlag och arbetssätt skall kompletteras i den kompletta uppdragsspecifikationen. Avtalstraditionerna i Norden skiljer sig rätt väsentligt åt. I Danmarks handelstradition ligger att förhandla affärer. I Sveriges samverkansanda ligger fokus i högre grad på förtroende mellan parterna. Tror själv inte på att använda K03-avtalet i Sverige. I så fall närmare att använda det norska avtalet “Smidig 2000”.

  • Mattias Skarin
   september 28, 2016 at 12:02 e m

   Bägge kontrakten har sina pro’s and cons.

   Håller med om att det Danska kontraktet K03 är mer omfattande och mer preskreptiv än det Svenska Agila kontraktet (IT och Telekomföretagen). Men det är preskreptivt på samverkandsprocessen och målsättningen, mer än innehållet (detaljkraven).

   Vilken situation man är i bör påverka valet av kontrakt. Svenska är en utmärkt startpunkt, få sidor, överblickbart och sätter snabbt fokus på de viktiga frågorna. K03 kommer med förtryckte bilagor, vilket kan vara bra om parterna inte jobbat ihop tidigare eller om juristerna är nya på området.

   Personerna som leder upphandlingen har en stor påverkan på utfallet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *