Navigatorn

Antal partners aktuella i denna fas av upphandlingen Behovsställning Kvalificering Utvärdering Samverkansmodell Förhandling Uppstart implementations- organisation Implementations- organisation Uppskalning Tid och budgetram Konflikthanterings- protokoll Löpande räkning med reell stop/go Vinst/riskdelning Prissättning Prototyping Code camp Hackaton Beskriv optimal process Referensuppdrag Kompetensmatris Arkitekturutmaning Problemlösnings- intervju Kan bygga fungerande Agila team Samlokalisering Tid och budgetram Marknadsanalys & dialog Effektmål Upphandlings- organisation Principer Standardsystem mot effektmål Programvaruutveck- ling mot effektmål Innovation inom affärsverksamhet Välj önskad effekt Avtal

Agilakontrakt.se