Navigatorn för effektstyrd upphandling

Antal partners aktuella i denna fas av upphandlingen Behovsställning Kvalificering Utvärdering Samverkansmodell Förhandling Uppstart implementations- organisation Implementations- organisation Uppskalning Tid och budgetram Konflikthanterings- protokoll Löpande räkning med reell stop/go Vinst/riskdelning Prissättning Prototyping Hackathon Code camp Pocathon Beskriv optimal process Referensuppdrag Kompetensmatris Arkitekturutmaning Problemlösnings- intervju Kan bygga fungerande Agila team Samlokalisering Tid och budgetram Marknadsanalys & dialog Effektmål Upphandlings- organisation Principer Komplex lösning utanför IT Standardsystem mot effektmål Programvaruutveck- ling mot effektmål Innovation inom affärsverksamhet Välj önskad effekt Avtal

Med Navigatorn för effektstyrd upphandling får du en guide genom de olika faserna i en upphandling. Vi har tagit fram tre olika ”resor”, innovation inom affärsverksamhet, programutveckling mot effektmål och standarsdystem mot effektmål, genom de olika faserna där du utifrån behov får information och stöd genom nedladdningsbara mallar för varje steg. Kontakta oss gärna om du vill ha en personlig genomgång eller annat stöd under din upphandling.

Agilakontrakt.se