Nätverket Agila kontrakt

Nätverket Agila kontrakt

Professionellt nätverk för agila avtal, upphandlingar och kontrakt.

Nätverket är nedlagt 2019.


Bakgrund och syfte med nätverket

Agil utveckling blir mer och mer vanligt. Med det menar vi att kund och leverantör är fokuserade på att tillsammans få fram en användbar produkt eller lösning som kan anpassas till successivt förändrade krav. Det leder till korta och frekventa utvecklingsfaser med leveranser vid slutet av varje enskild fas. Det innebär också ett annat sätt att avtala och upphandla. Allt som är kopplat till att beställa rätt sak, Agila team, avtal och upphandlingar som vi kommer att behandla i vårt nätverk.

Nätverket erbjuder dig en möjlighet att dela erfarenheter med andra och bolla frågor som uppkommer under upphandling, uppstart och uppföljning av komplexa projekt. Att kunna kontakta andra som just genomfört liknande upphandlingar som du står inför kan till exempel ge dig en ovärderlig hjälp.

Genom nätverkandet kan du höja effektiviteten i verksamheten och därmed också lönsamheten, till exempel genom att slippa göra misstag som andra redan gjort eller genom nya idéer som spar tid och pengar. För ett område som är såpass nytt och med lite erfarenhet blir den här typen av nätverk mycket värdefullt.

Vi ser gärna att nätverket har en variation av deltagare från olika branscher med koppling både till privat och offentlig sektor. Till exempel, jurister, it-chefer, produktägare, beställare, upphandlingschefer, anbudskonsulter och projektledare.

Exempel på teman

 • Hur förankrar jag detta i min organisation?
 • Hur gör jag med kravspecifikationen?
 • Hur utvärderar jag leverantörer och deras mognad?
 • Hur skapar jag en fungerande samverkan?
 • Nycklarna för att kombinera Agila kontrakt med LOU
 • Hur ser en bra leveransorganisation ut, vilka roller behöver finnas?
 • Hur tar jag fram behov, och hur prioriterar jag det som är de viktigaste behoven?
 • Hur beställer jag ett agilt team? 
 • Hur utvärderar jag leverantörer och deras mognad?  
 • Avtalsfrågor, vad är viktigaste avtalspuntkerna?
 • Vad finns det för olika incitement och hur fungerar de i praktiken?
 • Vad gör jag när det inte blir som vi har avtalat, hur undviker jag att det går snett?
 • Hur ser ett upphandlings – dream team ut?
 • Riskbalansering mellan beställare och leverantör?
 • Hur vet beställaren att de får verksamhetsnytta inom sin budget?
 • Att vara en liten leverantör, t ex web byrå, eller start-up och samverka med en (stor) myndighet vad krävs för att den lilla innovativa leverantören vill jobba med offentlig sektor. Har de möjlighet / intresse att lämna in anbud , eller tar det för mycket tid / pengar, startsträcka för att lära sig det offentliga ramverket?

Tidigare nätverksträffar


Datum: 5 September

Tema: Samverkan Leverantör – Kund

Sebastian Vidovic , Knowit Experience berättade om hur de skrev agilt kontrakt med en kund som från början var inställd på traditionell upphandling med väldigt många skallkrav.


Nätverksträff den 24e maj >

Nätverksträff den 21a februari  >

Nätverksträff den 30 November

Nätverkesträff den 5e september >

Nätverksträffen 31a maj >