Upphandlingsstöd inom LOU

Många av våra uppdrag handlar om att ge råd och stöd till kunder som vill bli bättre på att implementera digitala lösningar samt finna bättre sätt att samverka med leverantörer, tex. genom Agila metoder. Även inom offentlig sektor finns motsvarande trend, men där man behöver man dessutom förhålla sig till LOU, och ofta är det lätt att gå bort sig i LOU bland alla reglerverk och tappa fokus på målet.

I den resan finns det stor nytta av att ha någon erfaren som kan stötta en på vägen. Det finns kunniga personer inom Agila kontrakts nätverk som kan se till att rätt frågor ställs och som kan guida både kunden och leverantören genom processen. Slutresultatet är lösningar som fungerar.

Vi erbjuder dig som kund och beställare coachning och stöd i din upphandling och under leverans med:

 • Hur utarbeta ett bra upphandlingsunderlag
 • Utvärdering av leverantörer inklusive val av utvärderingsmetod och lämplig viktning
 • Hur sätta upp en agil projektorganisation, roller och kompetenser
 • Att utbilda kunden så att de kan agera som en mogen beställare
 • Hur beställa rätt sak
 • Agil behovsställning (kravställning)
 • Facilitering av workshops
 • Formulera och skriva agilt kontrakt
 • Releaseplanering och riskhantering
 • Agil coaching hos beställare och leverantör med fokus på snabb leverans av fungerande lösningar
 • Stöd i utvärdering av leveranser

Kontakta oss för en förutsättningslös första diskussion eller möte >