Varför Agila kontrakt

Vi har i Sverige goda erfarenheter och kunniga leverantörer som lärt sig jobba Agilt. Genom att kombinera det med en Agil beställning och upphandling skapar vi förutsättningar för att lyckas. Vi skiftar incitamentet mot kvalitet, leverans i tid samt ett väl fungerande samarbete. Allt detta hanteras genom Agila kontrakt.

Färre fallerade megaprojekt, större konkurrenskraft
Vi har i Sverige en historia av fallerande megaprojekt. Om vi kan lära oss att dela upp dessa projekt i mindre delar och samarbeta mot gemensamma effektmål istället för långa kravspecar slipper vi bränna dyrbara samhällsresurser i 100-miljonersklassen. Vi kan tillse att kunniga designers, ingenjörer och verksamhetspersoner känner att de skapar saker som kommer till nytta istället för i papperskorgen.

Öka kunskapen för vad som kan göras inom ramen för LOU
Möjligheter för vad som kan göras inom befintlig lagstiftning nyttjas dåligt pga gamla vanor. Dessa vanor går att bryta med kunskap och goda exempel. Sådana finns, både i privat och offentlig sektor. Vi vill sprida den kunskapen

En upphandling med Agila kontrakt skapar förutsättningar för:

  • Möjlighet att utvärdera leverantören innan man väljer, genom till exempel projekttävlingar.
  • Skapa ett väl fungerande samarbete med gemensamma effektmål.
  • Minimera risker genom delleveranser.
  • Maximera effekt i stället för antal levererade funktioner.
  • Möjlighet att avsluta i förtid när effekten är uppnådd – där leverantören får 20% av kvarvarande belopp och beställaren behåller 80%.
  • Skapa transparens i projektet med diskussion kring om vi bygger rätt produkt, samt möjlighet att utvärdera och byta riktning på projektet om man inser att hypotesen inte stämde.

För dig som är intresserad av att lära dig mer om ämnet rekommenderar vi kursen Certifierad Agil Beställare.

På kursen lär du dig att driva Agila upphandlingar baserat på effektmål med delleveranser för att minimera risk och maximera effekt. Du lär dig om vilka grundstenarna är i Agil kravställning samt möjligheterna inom LOU, och hur man skriver Agila kontrakt. Om du har frågor kring kursen kan du kontakta kurshållarna, Mia Kolmodin och Mattias Skarin direkt.

Här kan du lära dig mer om Agil upphandling med Agila kontrakt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *