Nätverket Agila kontrakt

Professionellt nätverk för agila avtal, upphandlingar och kontrakt.

Nästa nätverksträff

Kallelse: Nätverksmöte Agila upphandlingar – 21 februari

Välkommen till det första nätverksmötet för 2018!

Datum och tid:
Onsdagen 21 februari.
8.30 Det finns kaffe med smörgåsför den som vill ha.
9-13 inklusive lätt lunch.
Säg till om du har någon matallergi.

Plats: Kungsgatan 8, K10

Tema:
Vad innebär det att ha en utmanande/spänstig målsättning?
Hur sätter man sitt mål, hur tar man sedan fram behov som blir både spännande och möljiga att realisera enligt tid och budget?

Experter: Tomer Shalit och Peter Byström.

Omvärldsbevakning
– Vad innebär Agilt egentligen
– Vad är det hetaste som händer inom Agilt just nu
– Värderingar och definitioner
– Vid detta möte påbörjar vi diskussion / workshop runt detta.

För anmälan och frågor kontakta Eva Waitzfelder: eva@agilakontrakt.se

Bakgrund och syfte med nätverket

Nätverket Agila kontraktAgil utveckling blir mer och mer vanligt. Med det menar vi att kund och leverantör är fokuserade på att tillsammans få fram en användbar produkt eller lösning som kan anpassas till successivt förändrade krav. Det leder till korta och frekventa utvecklingsfaser med leveranser vid slutet av varje enskild fas. Det innebär också ett annat sätt att avtala och upphandla. Allt som är kopplat till att beställa rätt sak, Agila team, avtal och upphandlingar som vi kommer att behandla i vårt nätverk.

Nätverket erbjuder dig en möjlighet att dela erfarenheter med andra och bolla frågor som uppkommer under upphandling, uppstart och uppföljning av komplexa projekt. Att kunna kontakta andra som just genomfört liknande upphandlingar som du står inför kan till exempel ge dig en ovärderlig hjälp.

Genom nätverkandet kan du höja effektiviteten i verksamheten och därmed också lönsamheten, till exempel genom att slippa göra misstag som andra redan gjort eller genom nya idéer som spar tid och pengar. För ett område som är såpass nytt och med lite erfarenhet blir den här typen av nätverk mycket värdefullt.

Vi ser gärna att nätverket har en variation av deltagare från olika branscher med koppling både till privat och offentlig sektor. Till exempel, jurister, it-chefer, produktägare, beställare, upphandlingschefer, anbudskonsulter och projektledare.

Exempel på teman

 • Hur förankrar jag detta i min organisation?
 • Hur gör jag med kravspecifikationen?
 • Hur utvärderar jag leverantörer och deras mognad?
 • Hur skapar jag en fungerande samverkan?
 • Nycklarna för att kombinera Agila kontrakt med LOU
 • Hur ser en bra leveransorganisation ut, vilka roller behöver finnas?
 • Hur tar jag fram behov, och hur prioriterar jag det som är de viktigaste behoven?
 • Hur beställer jag ett agilt team? 
 • Hur utvärderar jag leverantörer och deras mognad?  
 • Avtalsfrågor, vad är viktigaste avtalspuntkerna?
 • Vad finns det för olika incitement och hur fungerar de i praktiken?
 • Vad gör jag när det inte blir som vi har avtalat, hur undviker jag att det går snett?
 • Hur ser ett upphandlings – dream team ut?
 • Riskbalansering mellan beställare och leverantör?
 • Hur vet beställaren att de får verksamhetsnytta inom sin budget?
 • Att vara en liten leverantör, t ex web byrå, eller start-up och samverka med en (stor) myndighet vad krävs för att den lilla innovativa leverantören vill jobba med offentlig sektor. Har de möjlighet / intresse att lämna in anbud , eller tar det för mycket tid / pengar, startsträcka för att lära sig det offentliga ramverket?

Nästa nätverksträff

Kallelse: Nätverksmöte Agila upphandlingar – 21 februari

Välkommen till det första nätverksmötet för 2018!

Datum och tid:
Onsdagen 21 februari.
8.30 Det finns kaffe med smörgåsför den som vill ha.
9-13 inklusive lätt lunch.
Säg till om du har någon matallergi.

Plats: Kungsgatan 8, K10

Tema:
Vad innebär det att ha en utmanande/spänstig målsättning?
Hur sätter man sitt mål, hur tar man sedan fram behov som blir både spännande och möljiga att realisera enligt tid och budget?

Experter: Tomer Shalit och Peter Bergström.

Omvärldsbevakning
– Vad innebär Agilt egentligen
– Vad är det hetaste som händer inom Agilt just nu
– Värderingar och definitioner
– Vid detta möte påbörjar vi diskussion / workshop runt detta.

För anmälan och frågor kontakta Eva Waitzfelder: eva@agilakontrakt.se

Tidigare nätverksträffar

Nätverksträff den 30 November 9-13 hos Ramberg Law

Nätverketsträff den 5e september Stockholm / Dandy People >

Nätverksträffen 31a maj i Stockholm / Dandy People >

Praktisk Info

4 Halvdagsträffar per år.

Kostnad 9500 sek per år, priset är ex moms.

Testa gärna en gång för 2650 sek ex moms.

Garanti; Om du inte tycker att mötet var givande krediterar vi fakturan.

Det här ingår:

 • 4 möten per år. Varje möte har ett eller två teman som deltagarna väljer.
 • Du kan utse en ersättare när du inte har möjlighet att delta
 • Vid mån av plats har du möjlighet att ta med en gäst kostnadsfritt.
 • Du kan lyssna på mötet via Skype
 • Du får tillgång till e-postlista
 • När ytterligare person/er från din organisation blir medlem betalar de 4250 ex moms (20% rabatt) per år.
 • Agila experter eller jurister deltar vid varje möte.
 • Möjlighet att ställa frågor till våra experter mellan mötena.
 • Erbjudande om rabatter på kurser och konferenser.
 • Våra agila experter håller ett frukostmöte på din arbetsplats kostnadsfritt *) I Stockholmsområdet. Vid resor utanför Stockholm betalar ni självkostnadspris för resor och eventuellt boende.

Intresserad av att gå med i nätverket?

För anmälan och frågor kontakta Eva Waitzfelder: eva@agilakontrakt.se

 

Eva Waitzfelder faciliterar nätverket. Hon har mångsidig erfarenhet och vana av upphandlings- och inköpsverksamhet. Både i små, medelstora och globala organisationer på såväl operativ som strategisk nivå.

 

 

 

Varför ska man upphandla Agilt?

När du jobbar agilt fullt ut, så har du korta leveranscykler, med full testning,  täta kontakter med kunder och samtliga i din organisation. Du använder dig av leverantörer, och upphandlar dem som team och tittar på deras förmåga som team och leverantör.

Detta är en stor förändring som genomsyrar hela företaget. Inom privat sektor i Sverige är det flera företag som jobbar agilt fullt ut. Inom offentlig sektor är Karlstad Sjukhus det exempel där man har lycktats mycket väl. Flera andra har påbörjat sin resa.

Det alla är medvetna om att det är svårt, spännade och ibland frustrerande. För dig som befinner dig i denna förändringsresa, så kommer det professionella nätverket Agila kontrakt vara till god hjälp att nå era mål.