Välkommen på först nätverksträffen för Agilakontrakt den 31 maj

Utvardera leverantörDen 31a maj bjuder vi in till den första nätverksträffen i Nätverket Agilakontrakt för verksamhetsansvariga, beställare, leverantörer, upphandlingskonsulter och jurister. Nätverket är till för dig som vill komma igång med, eller redan jobbar med effektstyrd upphandling med Agila kontrakt.

Planerade ämnen för dagen

  • Stämmer det att den upphandlande myndigheten inte får prata med leverantörerna?
    Mythbuster kring tidig dialog i offentlig upphandling med Niklas Tideklev från Upphandlingsmyndigheten.
  • Hur kan man utvärdera leverantören utifrån deras faktiska kompetens och leverans?
    Våra experter från Agilakontrakt.se delar med sig av best practices i ett helt ny guide för utvärdering av leverantörer med fokus på faktiska förmågor i stället för utlovade leveranser.

Ta med dig dina knepiga frågor och utmaningar och bidra i en gemensam dialog med andra deltagare och injudna experter.

Våra experter för det här tillfället

Niklas Tideklev från Upphandlingsmyndigheten
Mia Kolmodin från Dandy People, initiativtagare till Agilakontrakt.se och expert på Agil och användarcentrerad utveckling och upphandling
Tomer Shalit från Crisp, initiativtagare till Agilakontrakt.se och expert på Agil och användarcentrerad utveckling och upphandling

Tid: 9.00 – 13.00 – Lunch och fika ingår.
Plats: Kungsgatan 8, 3 tr
Pris: 2.500 kr ex moms per företag, med möjlighet att gå 2 deltagare.
Meddela i anmälan till tillfället hur många deltagare ni blir, utebliven deltagare som inte meddelar frånvaro senast dagen innan faktureras ytterligare 200 kr för mat.

Tidig dialogDet här är ett första inspirationsmöte för nätverket Agila kontrakt. Du binder dig inte till att vara med i nätverket framöver. Syftet med nätverket är att möjliggöra konstruktiva samtal kring nyttan av agila upphandling och kontrakt för både leverantör och kund.

Anmälan

Intresserad eller nyfiken? Kontakta nätverkets facilitator Eva direkt med dina frågor och anmälan via: eva@agilakontrakt.se

Här kan du läsa mer om nätverket >

 

 

1 comment for “Välkommen på först nätverksträffen för Agilakontrakt den 31 maj

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *