Auditor General of Canada rapport om Agila kontrakt

Auditor General har producerat en rapport till det Kanadas parlament om Agil upphandling.

Kanada har genom direktiv undersökt möjligheterna att effektivisera genomförandet av 21 kommande IT projekt med en total budget på 6,6 Miljarder CAD. I genomgången pekas Agil upphandling ut som en väg till effektivisering, men rapporten konstaterar också att:

  • tydligt ägarskap saknas för projekten på den offentliga sidan
  • vägledning och tränings saknas hos leverantörerna

”We found that, although the federal organizations showed enthusiasm for agile procurement processes, Public Services and Procurement Canada and Shared Services Canada did not provide sufficient guidance or training to employees on how to conduct agile procurement for major IT initiatives, including how to effectively collaborate and respond to suppliers’ questions and feedback.”

Det var för att stärka vägledningen som vi bla. lanserade den öppna Navigatorn och den fördjupande Certifierad Agil Beställare.

Läs hela rapporten här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *