Lärdomar från nordens första konferens om agila kontrakt

I april samlades kunder, leverantörer och jurister i Köpenhamn, för att dela med sig om erfarenheter kring applicering av Agila kontrakt (ACPN 2016)

Bland deltagarna fanns bla

  • Danska IT og Telefonistyrelsen – upphandlar IT projekt för offentlig sektor i Danmark
  • LEGO
  • Ledningen för Finlands nya digitala tjänstearkitektur (Finland)
  • IT jurister som var med och skapade det danska Agila kontaktet (K03)
  • Expertis på Agila kontrakt och projekt i offentlig och privat sektor (Crisp/Nordic River/Best Brains och Codentis)

En sak kan konstateras, Agila kontrakt används idag skarpt i stora nationella projekt. Några exempel är Danska Bolagsverket (60 M EUR) samt Finlands digitala tjänstearkitektur (120 MEUR). Danska Bolagsverket rapporterade att de i och med sin digitalisering (upphandlad mha Agila kontrakt):

  • Levererat alla projekt på tid och budget
  • Fått en väl fungerande samverkan mellan kund och leverantörer
  • Reducerat antalet supportsamtal med 40%,
  • Reducerat tiden att lösa kundförfrågningar med  69%
  • ..samt ökat antalet kundförfrågningar löst vid första kundkontakten med 92% (!).

På konferensen deltog två meriterade jurister inom IT Rätt – Tom Holsoe samt Nicolai Dragsted. De belyste Agila kontrakt ur ett juridiskt perspektiv. De pekade att Agila kontrakt faktiskt ger en bättre riskhantering en traditionella eftersom de tydliggör processen i vilken parterna verkar samt skapar realistiska möjlighet för kunden, att stoppa icke fungerande samarbeten. För leverantören erhålls en tydlighet i kundens åtagande i projektet (roller, process samt krav på beslutsmässighet).

Vi kommer publicera korta videosnuttar från presentationerna och casen under våren. Håll utkik på twitter: @agilakontrakt.

Vi börjar med en sammanfattar de viktigaste lärdomarna från talarna på konferensen.

 

 

1 comment for “Lärdomar från nordens första konferens om agila kontrakt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *