Interpellation om Agila kontrakt i offentlig sektor

På fredag den 13 håller vi tummarna, för då skall nämligen Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) svara på interpellationen angående Agila kontrakt i offentlig sektor. Interpellationen är skriven av Mathias Sundin (FP).

Mattias Sundins fråga till Statsrådet Ardalan Shekarabi lyder ”Tänker statsrådet Ardalan Shekarabi verka för att ett förslag lämnas om agila kontrakt i offentlig sektor?”

Varför är detta en viktig fråga?

Sveriges Riksdag

Sveriges Riksdag


Kort uttryckt för att vi skall fortsatt vara konkurrenskraftiga i Svensk näringsliv och offentlig sektor. Vi har en god tradition i Sverige av duktiga IT bolag som är globalt konkurrenskraftiga (Skype, Spotify osv.) och en av de bidragande orsakerna till är att vi lärt oss utveckla produkter med ett Agilt arbetssätt. Den fördelen bör komma även offentlig sektor till del. Agila kontrakt är en central komponent för att se till att nyttan av ett Agilt arbete kommer kommer verksamheten till godo. Vi kan se fram emot färre fallerande IT projekt i 100 miljonersklassen.

Läs hela interpellationen om Agila kontrakt i offentlig sektor här >

UPPDATERING 19 MARS
Här kan du läsa om hur det gick >

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *