Lyckade Agila upphandlingar, summering av konferensen

Tisdagen den 21:a samlade vi ett gäng på 50 personer från hela Sverige (från Luleå till Göteborg) för att dela erfarenheter från större Agila upphandlingar som levererat lösningar som fungerat, på tid och budget.

Under dagen berättade bla:

 • Lars Nilsson hur de upphandlade och byggde om Karlstad sjukhus, ett projekt med budget på ca 1Mdkr.
     Resultat: Fungerande vård, centrerat kring patienten, på tid och med 300Mkr över åt Värmlands läns landsting.
     Viktigaste lärdomar: Vikten av målarbetet, prototyping och att ta bort kortsiktiga ekonomiska incitament så att alla deltagare lägger 100% av sitt fokus på att bygga rätt anpassade lösningar.
 • Rikke Halland om hur de digitaliserade Danska Bolagsverket med hjälp av 5 leverantörer och Agila kontrakt. Ett 600Mkr program innehållande 29 delprojekt.
     Resultat: 100& av projekten levererade, 100% på budget, 80% på tid. Antal supportsamtal/applikation har minskat med 40%  och genomsnittlig tid en anställd lägger på varje case har minskat med 69%.
     Viktigaste lärdomar:  Vikten av delad målbild, delad risk, samt uppbyggnad av en kultur av lärande som bygger förtroende mellan kund och leverantör var essentiella byggstenar.
 • Björn jurist på Rambergs, om möjligheterna att använda Agila kontrakt inom ramen för LOU. Björn pekade på den vanligaste fallgropen för jurister, att fokusera på juridiska avgränsningar och detaljer, och därmed missa att skapa förutsättningarna för affärsmålet.
 • Tomer  beställarexpert från Crisp hur de med Sussagruppen (ett flertal landsting) hittat en lagom nivå när de beställer vårdlösningar. Tricket är att tydliggöra behoven (istället för krav) och skapa visuell överblick av innehåll med hjälp av User Transaction Flow.

Gemensamma byggstenar för dessa projekt är:

 • Tydligt effektmål (och vikten av att förankra målbilden hos alla deltagande parter)
 • En aktiv kund
 • Att välja leverantörer på mognad och uppvisad förmåga (istället för löften och lägsta pris)
 • Att bygga lösningen med delleveranser och prototyping. (Lars visade tex. hur de prototypade fram nya operationsrum innan de byggdes)
 • Visuell planering och gemensam överblick
 • Samverkan och samlokalisering

Detta var ett axplock. Det fanns mycket mera matnyttigt på programmet. En summering finns i denna korta video.

Vi hoppas att dagen inspirerade fler till att sätta Agila kontrakt på prov i verkliga projekt. Precis som för Karlstad sjukhus och för Danska bolagsverket skapar vi därmed rätt förutsättningar för att få fungerande lösningar på komplexa problem, på tid och budget.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *