Code camp

”En ögonöppnare. Jag fick otroliga hands-on insikter som beställare.  Jag kommer aldrig mer anlita någon utan ett arbetsprov”

– Lennart Boklund, Systemarkitekt

En Code camp är ett arbetsprov som genomförs under en dag. Det är ett tillfälle att validera hur samverkan mellan parterna kan komma att fungera i ett verkligt scenario.

Ett code camp är en implementation av principen ”validera reell förmåga”, och med fördel sker det åt bägge håll. Kunden får en överblick av leverantörens problemlösnings och leveransförmåga, samtidigt som Leverantören får en överblick av Kundens förmåga i rollen som en aktiv beställare och, partner.

Tillvägagångssätt

 • Till codecamp avsätts 1 dag. Den bedrivs normalt hos kundens lokaler.
 • En fast ersättning utgår till leverantören för dennes deltagande under dagen. Ersättningen utgår enligt principen kostnadstäckning.
 • Samma Agila team som skall delta under implementationen, är det som inbjuds att delta. Om det rör sig om ett stort team (eller flera) är en variant att en kärna av det riktiga teamet är det som deltar, ett sk core team.
 • Dagen börjar med att leverantörens Agila team orienteras i ett av kundens prioriterade effektmål, samt ett utvalt användningsfall, som dagens arbete kommer fokuseras på.
 • Uppgiften är att implementera en lösning och demonstrera denna tillbaka till kunden innan dagen är slut (en på förhand bestämd tidpunkt)
 • På plats från kunden finns normalt rollerna Produktägare, Arkitekt och ev. Verksamhetsansvarig.
 • Leverantören får utveckla lösning på sin rekommenderade tekniska plattform
 • Dagen avslutas med att leverantören delar sin kod (en kopia från det state den är direkt efter demonstrationen) samt att en kort reflektion görs (”lessons learned”).

Vägval och alternativ

Det finns ett några vägval och beslut som du behöver göra innan code camp.

 • Skall den tekniska stacken som leverantören utvecklar på, riktas på något sätt, alternativt lämnas öppen? Om lösningen behöver leva inom ett specifikt ekosystem under överskådlig framtid, kan det vara klokt att avgränsa lösningsdomänen till just detta. Samtidigt gäller att ju fler avgräningar som sätts på förhand, desto mindre blir innovationshöjden.
 • Vilka från kunden skall delta under dagen? Detta är leverantörens första och kanske starkaste bild av dig som kund. De som deltar från kundens sida bör vara aktiva parter under dagen.
 • Hur mycket coaching och handledning skall ges levantören? Du vill inte detaljstyra dagen, samtidigt så bör du kunna svara upplyst på frågor som leverantören ställer för att hitta en väl avvägd lösning.
 • Har jag som kund förmågan att göra en kunnig utvärdering? (Om ej, ta in extern expertis på området)
 • Vilka förmågor är det jag vill validera? (Detta måste beskrivas på förhand så att du validerar objektivt. Om du gör en offentlig upphandling skall utvärderingsmallen vara en del av upphandlingsunderlaget)

Förmågor som kan valideras (exempel)

 • Hantverksmässighet
 • Testbarhet
 • Leveransomfång
 • Samarbetsförmåga
 • Användarvänlighet
 • Leverantörens lärande och förbättringsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Proaktivitet och innovationsförmåga

Att tänka på

Som leverantör: Provkör samverkan inom teamet innan workshopen.

Som kund: Testkör code camp uppgiften på en oberoende part innan Code campen genomförs. Detta hjälper dig kalibrera både uppgiftens svårighet, omfång och dina utvärderingsmall.

Det kan även vara fördelaktigt att vilka deltagare leverntören skickar bestäms i ett sent, kanske en när utvärderingen påbörjas, istället för när upphandlingsunderlaget lämnas in. Det maximerar leverantörens möjligheter att sätta ihop ett bra team. Från det att deltagarna namngivits, skall dock samma delta i den verkliga implementationen. Du vill ha samma deltagare i det verkliga teamet som deltog på Code Campen.

Mallar och exempel

Post navigation