Prototyping

Prototyping är precis som Code Camp en begränsat arbetsprov. Startpunkten är en problemställning från kundens verksamhet som vi vill hitta en lösning på.

Prototyping skiljer sig från Code camp på tre punkter

  • Prototyping perioden pågår en lite längre period. Två veckor till en månad är ett normalt tidsspann
  • Prototyping bedrivs ofta i leverantörens egna lokaler
  • Samverkan testas sällan explicit som ett utvärderingskriterie

Likheter med Code camps

  • Prototypingen utgår från en från kunden verksamhetsorienterad problemställning
  • Prototypingperioden avslutas med en demo där lösningen presenteras och demonstreras
  • Flera leverantörer utvärderas ofta

Fördelar och Nackdelar

En fördel med prototyping är att det närmast simulerar en verklig utvecklingscykel. Den ger stort utrymme till innovation och frihet för leverantörerna att iterera fram en lösning. Lösningen kan utvecklas på plats  i leverantörens lokaler och miljö.

Nackdelar? Den första är att som kund inte har transparens på vem som gjorde jobbet och hur det gjordes. Den andra nackdelen är att prototyping den binder upp leverantörernas resurser under en längre tid, utan garanti att de får det slutgiltiga uppdraget. Den konsekvensen kan innebära att små/medelstora leverantörer anser att insatsen för hög för att delta. Vill man maximera deltagarantalet med hänsyn till tidsinsatsen som krävs kan ett alternativ vara att överväga Hackathons.