God medborgare

Om man gör en offentlig upphandling är första insteget en kvalifiering. Detta är första insteg du som leverantör behöver klara denna för att kunna gå vidare i processen.

”God Medborgare” är en sanitetscheck som ofta används för att validera att leverantören:

  • Inte är brottsbelastad
  • Är registrerad som bolag i landet (alt EU)
  • Ej är skyldig skatt
  • Kan uppvisa ekonomisk stabilitet

Viktigt att tänka på

I de fall du skall innovera fram något nytt är det tänkbart att kunskapen du söker finns hos relativt nybildade bolag. Var därför försiktig med att i ställa långtgående krav (och historik) på ekonomisk stabilitet. Det kan i ett för tidigt skede gallra ut just de leverantörer du egentligen vill ha.

Mallar och exempel

  • Ladda ned exempel

Post navigation