Löpande räkning med reell stop/go

Det som skiljer Agila projekt från traditionella är att de har en helt annan riskprofil. Agila projekt gör kontinuerliga leveranser, som gör att vi kan se om vi rör oss mot målet. Finansieringen som vi tillskjuter, får på så sätt kontinuerlig avkastning.

Det betyder att du som kund får reella medel, att stanna under resans gång om det skulle visa sig vara ett mission impossible (vilket kan vara fallet i extrema fall).  Skillnaden i Agila projekt jämfört med traditionella är att du får informationen mycket tidigare samt en möjlighet att justrera kursen i ett tidigt läge. Traditionella vattenfallsprojekt har ofta för mycket investerat vilket gör att de graviterar till att fortsätta, även om ny information finns att den valda vägen är felaktig.

Scenario för löpande räkning

Det är möjligt att driva Agila projekt med löpande räkning. Scenariot där detta är kan vara aktuellt är om riskprofilen är väldigt hög, dvs parterna har en begränsad konfidens att det går att ro i land över huvud taget. I ett infrastrukturperspektiv kan det tex gälla byggandet av en tunnel genom okänd/ökänd terräng, ur ett IT perspektiv kan det handla om att innovera fram något banbrytande eller modernisera gamla legacysystem, där skicket är okänt.

Stop/Go samt ”Authority to Act”

Vid löpande räkning har kunden en option på att kunna stanna under resans gång. Leverantören har inte samma flexibilitet, utan förbinder sig att arbeta ihop med kunden tills effektmålet har uppnåtts alternativt tidsramen tagit slut.

Bägge parter har ett explit mandat att agera på information som kommer under projektets gång sk. authority to act. Om en leverantör är missnöjd med hur en kund beter sig förväntas leverantören påpeka det och hjälpa kunden hitta ett bättre angreppsätt. För att hjälpa parterna ta sig igenom problem under projektets gång finns som stöd ett konfliktlösningsprotokoll.

Konsekvenser med löpande räkning

Att välja löpande räkning, istället för vinst och riskdelning, har dock konsekvenser. De viktigaste att vara medveten om är:

  • Projektstyrningsansvaret tillfaller helt kunden.
  • Leverantörsincitamentet att ständigt förbättras under projektets gång försvinner. För proffessionella levarantörer som har att ständigt bli bättre i sitt DNA, är detta kanske ett mindre problem. Den stora utmaningen är – hur kan man som kund se vilka som har det i sitt DNA?  Du vet sannolikt hur proaktiv en leverantör är först efter att man jobbat ihop ett tag och löst ett antal problem ihop.