Principer

De tre ingredienserna i Agila upphandling

Agil upphandling bygger på tre samverkande ingredienser. Den sammantagna effekten som erhålls är en multiplikator av dessa tre. Så även om du i princip kan applicera var och en för sig, så uppkommer magin när de tre appliceras ihop.

Låt oss kika på var och en av dessa

Beställ rätt sak

Första steget är att möjliggöra innovationshöjd genom att tydliggöra Effektmålen. Detta möjliggör innovationshöjd, för den kompetens som ingår i implementationsprojektet. Vilken lösning som passar bäst, samt de facto sätta den i bruk, blir implementationsprojektets uppgift.

Hitta rätt leverantör

Steg nr två är att upphandla leverantör utifrån reell förmåga över lägsta pris. Rätt kompetens är avgörande för att du skall lyckas. Till skillnad från traditionella upphandlingar där leverantörer självgraderar sig (vilket skapar ett incitament att skönmåla), så genomförs inom Agila kontrakt små arbetsprov (tex Code camps), för att validera att både kompens och samverkansförmåga finns. Uppsidorna med detta förfarande är:

  • Som kund får du se leverantören i verklig aktion
  • Upphandlingsprocessen går snabbare. Det blir en fokuserad insats under kort tid. Ingen långbänk.
  • Innovativa små/medelstora leverantörer konkurrerar på mer lika villkor
  • Leverantörerna får en tidig känsla för hur det är att samverka med kund

Ersättning utgår normalt (kostandstäckning) för dessa arbetsprov.

Samverka mot effektmålet

En proaktiv samverkan, där vi agerar på det som händer är viktigare, än att hänvisa till kontrakt och villkor.

Fyra värderingar

Jochua Sequel, som har genomfört ett antal Agila upphandlingar inom både publik och offentlig sektor i USA, sammanfattar ovanstående i fyra stycken värderingar

  • Seeing is believing
  • Short and small over lengthy and large
  • Valuable customer outcome over cost, scope and schedule met
  • Commitment to act, over commitment to terms