Marknadsanalys och Dialog

Att tidigt utforska möjligheter genom leverantörsdialog, hjälper dig se lösningar som du kanske inte själv skulle ha tänkt på. Det är också ett utmärkt tillfälle att provtrycka delar av din upphandlingsstrategi mot marknaden och skapa dig återkoppling i ett väldigt tidigt läge.

Några exempel: Vad skulle göra leverantörerna intresserade av att delta i just din upphandling? Vilka faktorer är viktiga för dem? Hur skulle de se på att gå in i ett Agilt kontrakt?

Grundtesen är: ”Våga fråga, våga vara transparent”.

Bra fråga att ställa i detta läge:

  • Vilka leverantörer vill jag samverka med?
  • Vilka möjligheter, finns nu, respektive om 2-3 år?
  • Vad skulle göra er intresserade av denna upphandling?
  • Hur fungerar eran affär? Vad är en framgång i denna, som möjliggör nästa för er? (hjälper till att se incitament)
  • Vilken fråga borde jag ställa, som jag inte gjort? (i dialog med leverantörer)

Björn Bergström sammanfattar i denna video viktiga aspekter under Marknadsanalys och Dialog.

Post navigation