Referensuppdrag

Referensuppdrag är en vanlig metod för att lära sig hur personer fungerat i verkliga situationer. Du har säkert nyttjat referenser på egen hand tidigare, inom ramen för rekryteringar eller upphandlingar.

Lite om styrkor och svagheter

Referensuppdrag är inte en bra metod om du skall innovera eller skapa något nytt. I dessa fall finns det sannolikt inga bra referenser. Det är sannolikt så att den kompetens du behöver finns i nystartade bolag som inte ännu hunnit arbeta upp en omfattande referenspool. Din upphandling kan ju vara startskottet för ett sådant företag.

Referensuppdrag kan dock med nyttjas på individnivå, för att följa upp hur personerna hanterat verkliga situationer.

Glöm inte att verkligen följa upp referenserna, om du frågar efter dem.

Mallar och exempel