Elmarknadshubben – lessons learned

För några år sedan upphandlades Elmarknadshubben med hjälp av ett Agilt kontrakt.
Det är inte ofta men får chansen att ta en återblick 2år senare och berätta ”vad hände sen”? Men det är precis vad Mats Blomkvist hjälper oss göra.

Bakgrund

Svenska kraftnät fick ett uppdrag av regeringen att utveckla och driva en Elmarknadshubb. Efter att Svenska kraftnät tittat på olika alternativ b la genom en RFI kom man fram till att man skulle bygga ett nytt system dvs inte köpa ett färdigt system. 

För att skapa de bästa förutsättningarna för att bygga ett system gjorde Svenska kraftnät en Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt.

Upphandlingen hade några viktiga grundtankar

  • Välja leverantör utifrån kompetens och förmåga
  • Dela upp projektet/leveransen i mindre delar
  • Leveransen specificeras utifrån behov och mål (inte detaljerade krav)
  • Praktiska tester används för att utvärdera kompetens

Avtalet var konstruerad så att leverantören i en första fas hade 9 månader på sig att m ha av ett team på 8 personer leverera en prototyp med en delmängd av funktionaliteten och en arkitektur för hela systemet. Om Svenska kraftnät tyckte att leveransen och leverantören var bra så fanns en option på fas 2 som innebar att leverantören skulle skala upp teamet och bygga färdigt hela systemet.

I september 2020, när projektet pågått i 2 år, pausades projekt elmarknadshubb pga att lagstiftning, som krävdes för att elmarknadsshubben ska kunna införas, var försenad. Just osäkerheten kring omvärldsfaktorerna var en viktigt orsak till att upphandlingen gjorde med Agila kontrakt och att projektet bedrevs Agilt, ett antagande som med facit i hand kan sägas var rätt.

Lessons learned av 2 års projekt tillsammans med leverantören Cygni

  • Samarbetsformen var framgångsrik, den skapade ett bra samarbete mellan kund och leverantör, ett klimat som genererade innovation och ett användbart och förvaltningsbart system.
  • Leverantörens leveransförmåga under projektfasen visade sig vara mycket bra. Leverans skedde i tid med bra kvalitet.
  • När förutsättningarna gjorde att projektet behövde pausas möjliggjorde avtalet detta. I ett fastprisavtal hade detta troligtvis varit svårare.
  • Det tar tid att hitta arbetssätt och samarbetsformer och dessa behöver förändras och utvecklas över tid.

Sammanfattar vi lärdomarna kan vi att projektet alla rörliga omvärldsfaktorer till trots levererande i tid, med kvalitet, och en bra samverkansform byggdes upp vilket var ett av huvudmålen. När omvärldsfaktorerna ändrades (lagstiftning) så gick det att pausa utan svåra konsekvenser. I korthet så kan man säga att de Agila egenskaper som vi de fakto eftersöktes när vi startade, faktiskt får sägas infriades.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *