Navigatorn uppdaterad med Pocathon Big event

Gillar du iden på Effektstyrd upphandling mha Agila kontrakt men har svårt att klura ut hur man får det att hända? För att förenkla hur du väljer till upphandlingsstrategi har vi byggt Navigatorn. Idag lägger vi till ytterligare ett effektmål och en teknik. Effektmålet ”Upphandling av komplexa lösningar utanför IT” och tekniken ”Pocathon (big room)”, vilket gör det möjligt att parallellisera flera steg i upphandlingen, val av lösning, val av passande affärsmodell och rätt komposition av teamet som skall realisera Effektmålet.

Läs mer i Navigatorn.

pss. Vill du veta mer om hur du sätter upp genomför ett Pocathon, haka på kursen med Mirko i Juni.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *