Så hittar du rätt leverantör – Gratis guide för leverantörsutvärdering

Gratis guide för o utvärdera leverantör
Agil upphandling är en process som bygger på tre samverkande faktorer: ”Beställ på behov”, ”Hitta rätt leverantör” samt ”Form för effektiv samverkan”.

Denna guide fokuserar på steg 2 – ”Hur du hittar rätt leverantör”. I guiden beskrivs principerna bakom, exempel på förmågor att utvärdera, tekniken Code camp (inkl. checklista), samt en utvärderingsmall.

Fördelarna med angreppssättet är:

  • Du får en enklare och smidigare process, som lockar fler kunniga leverantörer att delta
  • Du kan uppnår ditt effektmål snabbare, genom att validera samverkan och leveransförmåga innan du går in i projektet
  • Leverantörerna får en bra känsla för dig, vilket gör det enkelt att engagera kompetent personal
  • Följer LOU’s principer (transparent och tydligt)

Ladda ner broschyr leverantörsutvärdering som PDF

Här kan du ladda ner vår guide för hur du utvärderar leverantören. Filen finns i formatet PDF, och du får fritt använda innehållet som du vill, men ange alltid agilakontrakt.se om du tar innehållet ur sitt sammanhang och länka gärna tillbaka till oss.

Ladda ner guiden för att utvardera leverantör inför upphandling här (Gratis – PDF) >

2 comments for “Så hittar du rätt leverantör – Gratis guide för leverantörsutvärdering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *