Pressrelease: Så kan offentlig sektor spara 18 miljarder om året med Agila kontrakt

Principer för Agil upphandling löser problematigken med komplexa IT upphanlingar

Principer för Agil upphandling löser problematigken med komplexa IT upphanlingar

År efter år ser vi hur stora offentliga IT upphandlingar misslyckas. Projekten blir sena, går långt över budget och blir svåranvända. (te x Rikspolisstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan). Om upphandling istället genomfördes med Agila kontrakt skulle vi spara offentlig sektor 18 Mdkr per år.

Agila kontrakt är en upphandlingsform som låter IT företag konkurrera i det de skall vara bäst i: Att hitta innovativa och användbara lösningar till sina kunder. Agila kontrakt anammar de utvecklingsmetoder som gjort svenska företag som Spotify, Skype och spelundret King så framgångsrika.

Agila kontrakt går steget längre än Innovationsupphandlingar. När en innovationsupphandling slutar i en prototyp ställer Agila kontrakt krav på innovation genom hela projektets livscykel, fram till användning i verksamheten.

På seminariet ”Bygg ett effektivt samhälle genom vardagsinnovation” under Almedalsveckan presenterar vi lyckade exempel på Agila upphandlingar, och hur du kan skapa förutsättningar för en lyckad Digitaliering med Agila kontrakt.

Agilakontrakt.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *