Utredning: Robotar skall få fatta automatiserade beslut i offentlig verksamhet

Tekniken har sedan länge varit mogen att fatta beslut, vad som släpat efter har varit lagstiftningen. Automatiserade beslut är en viktig pusselbit i digitalisering av verkasmheter. Glädjande nog verkar en förändring vara på väg. I en utredning som nu ligger på civilminster Lena Mickols bord föreslås öppning för automatierade beslut för kommun och regioner.

Kommunen som aldrig stänger
Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, och ledamot i SKR:s beredning för digitalisering beskriver sin vision

– Som politiker drömmer jag om en kommun som aldrig stänger. Där service och beslutsfattande är en dygnet runt-verksamhet som håller öppet på invånarnas villkor och där varje enskild invånares behov av tillgänglighet kan tillgodoses. Med detta nya lagförslag undanröjs ett av de allra största hindren för en sådan utveckling.

Nu hoppas vi att Lena Mickols inte låter detta ligga i långbänk utan öppnar upp möjligheten så att nyttan kan realiseras för personal i offentlig verksamhet som redan idag är under hårt tryck samt för medborgarna.

Läs mer om förslaget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *