Avtal

Dags att skriva under avtal samt starta implementationen.

Delar i ett Agilt Kontrakt

Låt oss börja med en översikt av bilagorna i ett Agilt kontrakt.

Huvudavtalet / Avtalsförlaga

Här beskrivs de ingående bilagorna i avtalet, vilka parterna är samt kvalificerande grundkriterier. Bland dessa brukar lokalisering (var implementationsorganisationen skall vara placerad), tidsomfattning samt kriteriet att leverantören ej äger rätt att byta ut personal under projektets gång finnas beskrivna.

Huvudavtalet skrivs med fördel innan upphandlingsunderlaget skickas ut. Vid ett förhandlat förfarande ändras ej denna del.

Uppdragsbeskrivning

I denna bilaga finns effektmålen beskrivna. Om standards skall följas, skall de finnas beskrivna här.

Samverkansbilaga

Här beskrivs processen parterna skall följa, dvs hur vi kommer att arbeta ihop. Hur implementationsorganisationen ser ut, roller och ansvar, tidslinje för leveranser, hur verifiering och godkännande av leveranser går till samt konfliktlösning ingår i denna bilaga.

Denna bilaga kan påverkas vid ett förhandlat förfarande. Tex kan sammansättningen på implementationsorganisationen, vara en del av förhandlingen.

Risk och Vinstdelning

I denna bilaga beskrivs risk och vinst fördelas (kallas ibland för prismodell). För överblick av olika modeller se ”Vinst och Riskdelning”.

Finns det kontrakt att kika på?

Vill du kika på exempel på Agila kontrakt – se denna sida.

Är du i offentlig sektor? Glöm då inte att du kan låna ideer från Svenska Kraftnät och TLV som bägge upphandlat Agila kontrakt.