Effektmål

Effektmål representar vad som blir bättre i verksamheten när den tänkta lösningen är på plats.

De uttrycks genom att visualisera de tänka verksamhetsfördelar som lösningen är tänkt att ge. En effektiv fråga för att identifiera dina effektmål är:

”Om jag besöker oss själva i framtiden, och vi är framgångrika, vad observerar jag?” 

Tänk på:

  • Max 3-5 effektmål
  • Effektmål skall alltid vara prioriterade (relativt varandra)
  • Ett effektmålen är ofta relaterade till en specifik målgrupp/aktör
  • Effektmålen skall vara mätbara

Vanliga frågor

Bör effektmål även användas för innovationsprojekt?

Absolut. Det är speciellt rekommenderat att använda dessa speciellt i innovationssammahang. Att välja att inte beskriva effektmålen är att ge upp styrmedlet för projektet. Detta riskerar att snabbt göra alla deltagare och de som är beroende av projektet till ofrivilla passagerare med sena negativa överraskningar som följd (det blev inte riktigt som vi hade tänkt)

Bör effektmålen delges alla deltagare i projektet?

Absolut. I ett Agilt projekt ges en relativt stor frihetsgrad till deltagarna att klura ut rätt lösning på problemet. Därför är det centralt att man tar sig tid att förankra effektmålen hos alla deltagare. Detta är speciellt viktigt att komma ihåg under faser där projektet växer, där de nya deltagarna inte fått samma chans som orginaldeltagarna att se målbilden.

Några exempel på effektmål

EffektmålPrimär målgruppMätvariablerÖnskat målvärdeDagens baselineDatakällorFrekvens mätning
Reducera tiden det tar för en läkare att överblicka tidigare symptom hos patientenLäkareTid från uppstart av applikation till presentation av patienthistorik10s5 minLedtid från uppstart till översikt.1ggr/varannan månad
samma som ovanLäkareTid från presentation av patienthistorik till överblick av diagnoser som korrelerar med symtomen som patienten uppvisar nu10sOmöjligtEn ny läkare skall kunna hos en ny patient kunna överblicka om det finns tidigare korrelerande symptom. Detta mäts mot ett urval av 30st patienter med vanliga diagnoser.1ggr/ varannan månad
Den manuella hanteringen av arbetmoment skall minska och de automatiserade kontrollerna ökaRecepthandläggareAntal moment som handläggaren behöver utföra mot ett datorsystem under handläggningsprocessen5st50stBefintliga rutiner och checklistorVid varje systemleverans
Vårt gamla system Y kan tas ur aktivt dagligt brukSystemadministratörerAntal informationshämtningar som sker under en dag mot systemet0>10000Datauppslagningar under en dagVid varje leverans