Upphandlingsorganisation

Rätt kompetens är avgörande för att lyckas. Därför behöver du tänka igenom vilka roller och vilka personer som skall sätta inriktning och ramar  för upphandlingen. Besluten som tas, kan hjälpa eller stjälpa en verksamhet under många år framöver.

En Agil upphandling går igenom tre faser (dessa överlappar ofta i tid)

  • Behovsorganisationen genomför Behovsställning. Här definieras vilket problem vi vill lösa genom sättandet av mätbara effektmål. Tid och budgetramar sätts. Behovsorganisationen, initierar  upphandlingsorganisationen.
  • Upphandlingsorganisationen väljer upphandlingsstrategi samt genomför upphandlingen. Upphandlingsorganisationen initierar sedan..
  • Implementationsorganisationen. Under Implementeringen väljs och realiseras den lösning som bäst uppnår effektmålen, genom inkrementella leveranser

Kontinuerlig återkoppling (feedback) är avgörande igenom alla faser för att vårt angreppssätt skall vara optimalt anpassat till den verklighet vi har omkring oss.

UppdragKompetens som behövs i denna fas (exempel)Leverabler
Behovsställning-sorganisationSpecificera Effektmålen, avgöra om en upphandling behövs samt initiera upphandlingsorganisationenVerksamhetskunskap, förmåga att prioriera vad som är viktigt från verksamhetssynvinkel, visionärt tänkande "vad är möjligt", Teknisk Arkitektur, Användarstudier (UX)Effektmål
Användargrupper och prioriterade användningsfall
UpphandlingsorganisationVal av upphandlingsstrategi
Inspirera tänkbara leverantörer att delta
Kontinuerlig dialog under upphandling
Verksamhetskunskap, förmåga att prioriera vad som är viktigt från verksamhetssynvinkel, Teknisk Arkitektur, Upphandling, Kommunikation med externa aktörerGenomförande av upphandling
Implementationsorganisationen
ImplementeringsorganisationRealisera Effektmålen(Beror på uppdraget)Lösning som inkrementellt (steg för steg) realiserar Effektmålen

Mallar och exempel