Problemlösningsintervju

En grundläggande princip vid Agil upphandling är ”validering av reell förmåga”. Eller som man säger på engelska ”seeing is believing”.

En teknik för att validera att kunskapen faktiskt finns där, är ett genomföra en problemlösningsintervju med de roller som bedöms centrala för att leverantörens team skall fungera. En problemlösningsintervju kan även nyttjas för att förtydliga faktisk kompetens, i enlighet med vad  leverantören angett i CV’n.

Grundkriteriet att samma personer som deltar i utvärderingsen även kommer att delta i teamet i implementationen, måste självklart gälla för att detta skall fungera.

Tillvägagångssätt

Kunden utser en eller flera nyckelroller i Leverantörens team, som de vill genomföra en problemlösningsintervju med.  Problemlösningsintervjun brukar ta 1h. Inga specifika förberedelser krävs.

Genomförande

  • Deltagaren får börja med att lägga ifrån sig sin telefon och dator. Svaren skall ske utifrån den kunskap som deltagaren har i sitt minne.
  • Deltagaren presenteras med 1-2 scenarios, (vilka bör vara baserade på verkliga händelser). Deltagaren får med stöd av en whiteboard utveckla sin problemlösning – ”hur skulle jag lösa detta?”
  • Svarets kvalitet bedöms av kvalificerade personal mot en på förhand uppsatt utvärderingsmall.

Utvärderingsmallen kan innehålla exempel på svar som är:

  • Kvalificerande (behöver finnas med för att godkännas)
  • Negativt Meriterande (dåliga svar)
  • Positivt Meriterande (bra svar)

Fördelar och nackdelar med denna teknik

Denna teknik är relativt enkel att skala upp om man har många leverantörskandidater som man vill göra en första filtrering på för att se om det finns en grundläggande kompetens samt problemlösningsförmåga. Fördelen med detta upplägg är att det är kunden som validerar kunskapen, vilket skiljer sig från en mall när leverantören själv kryssar i vad de anser sig kunna (svårt att validera reell förmåga därmed).

Nackdelen är självfallet att den inte säger så mycket alls om hur leverantörens hela team fungerar så man skall inte dra för stora växlar på den.

Mallar och exempel